REGULATIVA

Zakoni

 • Zakon o energetskoj učinkovitosti
  („Narodne novine“ broj 127/14.)
 • Zakon o gradnji
  („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17)

Uredbe

 • Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru
  („Narodne novine“ broj 11/15)

Pravilnici

 • Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada
  („Narodne novine“ broj 81/12., 29/13., 78/13.) 

  Propis je prestao važiti, ali se primjenjuju odredbe u dijelu koji se odnosi na provođenje energetskih pregleda građevina i javne rasvjete  do donošenja posebnog propisa kojim će se urediti to područje.
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava
  („Narodne novine“ broj 56/15.)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - solarnih toplinskih sustava
  („Narodne novine“ broj 33/1556/1512/17)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - manjih kotlova i peći na biomasu
  („Narodne novine“ broj 39/1556/1512/17)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline
  („Narodne novine“ broj 56/1512/17)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru
  („Narodne novine“ broj 47/14.)
 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
  („Narodne novine“ broj 48/14., 150/14., 133/15., 22/16., 49/16., 87/16., 17/17., 77/17.)
 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
  („Narodne novine“ broj 88/17.)

  Napomena: Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (»Narodne novine« broj 48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 49/16, 87/16, 17/17, i 77/17).  Odredbe Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (»Narodne novine«, broj 81/2012, 29/2013 i 78/2013) u dijelu koji se odnosi na provođenje energetskih pregleda javne rasvjete primjenjuju se do donošenja posebnog propisa kojim će se urediti to područje.
 • Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru
  („Narodne novine“ broj 18/1506/16.)
 • Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
  („Narodne novine“ broj  73/15.)
 • Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
  („Narodne novine“ broj  73/15., 133/15.)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade
  („Narodne novine“ broj  77/15.)
 • Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu
  („Narodne novine“ broj  67/17.)


Tehnički propisi

 • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
  („Narodne novine“ broj  97/14., 130/14.)
 • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

(„Narodne novine“ broj 128/15) – primjenjuje se od 1. siječnja 2016.


Napomena Ministarstva o primjeni odredbi za projektiranje zgrada gotovo nulte energije


Ostali akti

Zakonodavstvo EU

Ostali akti  EU

Propisi koji su prestali važiti ali se primjenjuju na započete postupke za vrijeme njihova važenja:

 • Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
  („Narodne novine“ broj 152/08., 55/12., 101/13., 14/14.)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava
  (Narodne novine 79/1385/13)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada
  („Narodne novine“ broj 81/12., 64/13.)
 • Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina
  („Narodne novine“ broj 81/12., 79/13.)
 • Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru
  („Narodne novine“ broj  69/12.)

 

Preuzeto sa stranica Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

 

PRONAĐITE

CERTIFIKATORA

 

POSTANITE ČLAN HUEC-a

-ZAŠTO?

-KAKO?

MEDIJSKI PARTNERI


GradimoZadar


WEBGRADNJA

VIDEO OBJAVE

PROMICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE PUTEM INFORMATIVNO-OBRAZOVNOG TV PROGRAMA O ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU ZGRADA


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata

PREUZMITE BROŠURU


OBJAVE U MEDIJIMA


HUEC U MEDIJIMA


ČLANOVI HUEC-A U MEDIJIMA

PRIJAVA

SPONZORI

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner