OČITOVANJE HRVATSKE UDRUGE ENERGETSKIH CERTIFIKATORA

Potaknuti brojnim reakcijama naših članova ovlaštenih energetskih certifikatora koje svakodnevno pristižu u HUEC temeljem izjava u medijima vezano na obvezu energetskog certificiranja, Hrvatska udruga energetskih certifikatora upozorava:

Energetska certifikacija zgrada zakonska je obveza u RH od 2010. godine.

Certificiranje zgrada uvodilo se postepeno do današnje pune implementacije definirane Zakonom o gradnji NN 153/13, te pratećim podzakonskim aktima. Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada (preinaka) (SL L 153, 18.6.2010.).

Energetski certifikat mora imati svaka nova zgrada prije izdavanja uporabne dozvole, zgrada javne namjene površine veće od 250 m2, te svaka nekretnina na tržištu površine veće od 50 m2 grijane korisne površine zgrade. Stanovi, apartmani i poslovni prostori u zgradi bez obzira na veličinu, moraju imati energetski certifikat kod prodaje, dok je certificiranje kod najma prolongirano do 1.1.2016. godine, te je s ovim datumom stupila na snagu i ta obveza.

Energetski certifikat izdaju za to ovlaštene osobe, čiji je registar dostupan na http://www.mgipu.hr/doc/Graditeljstvo/Registar_certifikatora.htm

Energetski certifikat izdaje se isklučivo temeljem provedenog energetskog pregleda i ima rok trajanja 10 godina.

Ministarstvo provodi kontrolu izdanih energetskih certifikata.

Energetski certifikat zajedno s izvještajem o provedenom energetskom pregledu predaje se naručitelju u 2 primjerka, te dostavlja u nadležno Ministarstvo.

Hrvatska udruga energetskih certifikatora upozorava da se zakonska obveza mora provoditi kako je navedeno, sve dok se izmjenama Zakona i pratećih podzakonskih akata ne propiše drugačije.

Vaš HUEC

 

PRONAĐITE

CERTIFIKATORA

 

POSTANITE ČLAN HUEC-a

-ZAŠTO?

-KAKO?

MEDIJSKI PARTNERI


GradimoZadar


WEBGRADNJA

VIDEO OBJAVE

PROMICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE PUTEM INFORMATIVNO-OBRAZOVNOG TV PROGRAMA O ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU ZGRADA


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata

PREUZMITE BROŠURU


OBJAVE U MEDIJIMA


HUEC U MEDIJIMA


ČLANOVI HUEC-A U MEDIJIMA

PRIJAVA

SPONZORI

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner