NOVE UPUTE ZA IZRADU IZVJEŠĆA I ENERGETSKIH CERTIFIKATA

MGIPU je objavilo nove upute za izradu izvješća i energetskih certifikata

O svemu detaljnije možete pročitati na pristupu za ovlaštene korisnike, na linku

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=11962

 

Drugi nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti

14. veljače 2013. na 76. sjednici Vlade RH usvojen je

DRUGI NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ZA RAZDOBLJE DO KRAJA 2013. GODINE

Više pročitajte na službenim stranicama vlade Republike Hrvatske www.vlada.hr

 

Kratak film o energetskoj certifikaciji i učinkovitosti

Na zanimljivoj stranici Dom2 koja se bavi temama vezanim uz građenje, uređenje, održavanje i prodaju nekretnina.

Posjetili su predavanja i stručne skupove vezane uz energetsku certifikaciju i energetsku učinkovitost, pa tako i naš stručni skup u DAZ-u 28.11.2012., te su prikupljene informacije saželi u krtak informativni video materijal:

Energetska certifikacija i učinkovitost zgrada

 

OTVORENI NOVI NATJEČAJI

Ovih je dana otvoren natječaj HEP ESCO-a kojim pozivaju energetske certifikatore na suradnju a detaljni poziv nožete pročitati OVDJE.

*******

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je raspisao natječaj za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Priopćenje možete preuzeti OVDJE, a sve obrasce i upute možete preuzeti na stranici FZOEU.

 

ODRŽAN STRUČNI SKUP I GODIŠNJA SKUPŠTINA

Prošloga tjedna, 28.11.2012. je u DAZ-u održan posljednji ovogodišnji stručni skup i godišnja skupština HUEC-a.

Pročitajte kompletan članak ...

 

Poziv na godišnju skupštinu

 

Poštovani članovi/ice HUEC-a, svi oni koji će to tek postati, kao i svi oni zainteresirani za područje energetske učinkovitosti u zgradama;

 HRVATSKA UDRUGA ENERGETSKIH CERTIFIKATORA – HUEC

 Vas poziva na 

3. REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU HRVATSKE UDRUGE ENERGETSKIH CERTIFIKATORA – HUEC

i

STRUČNO PREDAVANJE - Goranka TROPČIĆ ZEKAN, dipl. ing., Klimaproing d.o.o., Energetski pregled i energetski certifikat zgrade u praksi

 

U SRIJEDU, 28. STUDENOG 2012.

U PROSTORIMA DRUŠTVA ARHITEKATA ZAGREBA,

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 3/1.

S POČETKOM U 17:30 SATI

VESELIMO SE VAŠEM DOLASKU I DRUŽENJU S VAMA

VAŠ HUEC

Molimo sve članove HUEC-a kao i one koji to žele postati, da u što većem broju sudjeluju u radu Skupštine HUEC-a te svojim prisustvom doprinesu stvaranju planova za budući rad HUEC-a.

 

BROŠURA O ENERGETSKOJ CERTIFIKACIJI ZGRADA

Iz tiska je izašla prva brošura o energetskoj certifikaciji zgrada u izdanju Hrvatske udruge energetskih certifikatora.

Brošura je rezultat Stručnih skupova i predavanja održanih diljem Republike Hrvatske u okviru ugovorenih projekata s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i s Gradskim uredom za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, te uz pomoć naših sponzora.

Brošuru možete preuzeti u PDF formatu putem linka na kraju članka, a za članove i sponzore su osigurani i tiskani primjerci koje ćete moći preuzeti na nadolazećoj Godišnjoj skupštini ili uz dogovor i predhodnu najavu.

BROŠURA O ENERGETSKOJ CERTIFIKACIJI ZGRADA

 

STRUČNI SKUP I GODIŠNJA SKUPŠTINA

Hrvatska udruga energetskih certifikatora (HUEC) i Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP) organiziraju, u nešto skraćenom izdanju, stručni seminar:

Energetska certifikacija zgrada i planiranje suvremenog energetskog koncepta pri gradnji novih zgrada, te pri energetskim obnovama postojećih zgrada

 Ovaj seminar, posljednji u nizu seminara za 2012. godinu, će se održati 

28. studenoga 2012. godine od 11:30 - 19:30 sati

DAZ "Društvo arhitekata Zagreb"

Trg bana Josipa Jelačića 3/1, Zagreb

 

Sudjelovanje na seminaru za članove HUEC-a je besplatno.

Preuzmite PROGRAM i PRIJAVNICU

Nakon seminara je predviđeno održavanje REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE HUEC-a

 

3. REDOVITA GODIŠNJA SKUPŠTINA

POZIV SVIM ČLANOVIMA HUEC-A NA

3. REDOVNU GODIŠNJU

Koja će se održati 28. 11. 2012.

U DAZ-u, Trg bana J.Jelačića 3/1 u 17:30

 

Prije skupštine, s početkom u 12:00 sati održat  će se zadnji u nizu stručnih seminara HUEC-a za 2012. godinu

Energetska certifikacija zgrada i planiranje suvremenog energetskog koncepta pri gradnji novih zgrada, te pri energetskim obnovama postojećih zgrada

 

Objavljena metodologija provođenja energetskog pregleda građevina

05.11.2012. Ministarstvo je objavilo metodologiju za provođenja energetskog pregleda građevina. Ova metodologija zamjenjuje postojeću Metodologiju provođenja energetskog pregleda zgrada iz 2009. godine, a u dijelu za provođenje energetskog pregleda građevina i pratećeg izračuna energetskog svojstva građevine do razine potrebne toplinske energije za grijanje primjenjuje se danom objave.

Metodologija uključuje sljedeće dijelove:

 1. Metodologija provođenja energetskog pregleda građevina (pdf)
 2. Predložak izvješća o energetskom pregledu građevine (pdf)
 3. Upitnik za prikupljanje podataka (xlsx)
 

Dan međunarodnih certifikata zelene gradnje

Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj organizira stručno predavanje koje je namijenjeno svim članovima strukovnih komora, ali i ostalim sudionicima na tržištu projektiranja, gradnje i posredovanja nekretninama te studentima strukovnih fakulteta.

Cilj ove edukacije je cjelovito prezentirati DGNB, BREEAM i LEED certifikate zelene gradnje, te polaznike upoznati sa zahtjevima sustava koji predstavljaju bit zelene gradnje. Nakon predavanja, polaznici će imati cjelovitu sliku o tome što predstavlja zelenu građevinu, koje su koristi za investitore, posrednike nekretninama i krajnje korisnike, te koji bi certifikat bio najprimjereniji za njihov konkretan projekt.

Međunarodne certifikate o zelenoj gradnji, koje u Europi i svijetu cijene i investitori i posrednici u prometu nekretninama, ali sve više i krajnji korisnici, predstavit će vrhunski stručnjaci govoreći o najboljim primjerima iz prakse u Njemačkoj, Velikoj Britaniji, SAD-u.

Više o Danu međunarodnih certifikata zelene gradnje možete pročitati na stranicama Savjeta za zelenu gradnju u Hrvatskoj, te preuzeti PROGRAM i PRIJAVNICU.

 

Konferencija o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije

Najava i poziv na 

KONFERENCIJU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE

Koja će se održati 20. i 21. rujna 2012. na Zagrebačkom velesajmu, program i letak u prilogu.

Za sve članove HUEC-a dogovorena je posebna cijena kotizacije od 450,00 kuna za uplate do 07. rujna 2012.

HUEC također sudjeluje u radu konferencije kao panelist.

U prilogu možete preuzeti PRIJAVNICU i PROGRAM.

 

Vaš HUEC

 

Objavljeni novi Pravilnici

U Narodnim novinama 81/2012 objavljni su novi pravilnici

Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada

Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvjesća o energetskim pregledima građevina

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima

 

a u Narodnim novinama 77/2012 objavljen je

 Pravilnik o metodologiji za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije u neposrednoj potrošnji

 

Zahvala za sudjelovanje na Zagrebačkom energetskom tjednu

Iz Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj stiže nam zahvala na aktivnom sudjelovanju, te nas pozivaju da i nadalje ovako uspješno surađujemo.

Cijeli dokument možete pročitati OVDJE.

 

Važne novosti u zakonskoj regulativi

Objavljeni:

 

Okrugli stol u sklopu Zagrebačkog energetskog tjedna

U SKLOPU ZAGREBAČKOG ENERGETSKOG TJEDNA HUEC I SAVJET ZA ZELENU GRADNJU

U SUBOTU, 19. 05. 2012. ODRŽALI OKRUGLI STOL MA TEMU

 

Provedba energetske certifikacije zgrada i modeli certificiranja zelene gradnje

 

Uspješno završen stručni skup u Puli

HUEC se zahvaljuje svima na sudjelovanju na stručnom skupu u Puli, kojem je prisustvovalo više od 80 sudionika.

Pročitajte kompletan članak ...

 

HUEC na Zagrebačkom energetskom tjednu

ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN plakat zet2012

Zagreb, 14. – 19. svibnja 2012.

 POZIVAJU SE SVI ČLANOVI HUEC-A

na aktivno sudjelovanje u okruglom stolu

u subotu, 19. svibnja 2012. u sklopu Zagrebačkog energetskog tjedna 

 

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27 

 

14,00 – 17,00 Okrugli stol Hrvatske udruge energetskih certifikatora (HUEC) i

Savjeta za zelenu gradnju u Hrvatskoj:

Provedba energetske certifikacije zgrada i modeli certificiranja zelene gradnje“

Pročitajte kompletan članak ...

 

Najava stručnog skupa u Puli

Poštovani,

 još jednom Vas pozivamo da se pridružite stručnom skupu u organizaciji HUEC-a koji će se održati:

 

11. svibnja 2012. u PULI

 

HGK - županijska komora

Carrarina 5

52000 PULA

 

s početkom u 9:00 sati.

 

Sudjelovanje za članove HUEC-a je besplatno.

 

 

 

Uspješno završen stručni skup u Vinkovcima, najava istog u Puli

HUEC se zahvaljuje svima na sudjelovanju na stručnom skupu u Vinkovcima, kojem je prisustvovalo 75 sudionika.

Najavljujemo i pozivamo sve zainteresirane na isti stručni skup koji će se održati 11. 05. 2012.  u Puli.

 

Vaš HUEC

Pročitajte kompletan članak ...

 

Stručni skupovi u Vinkovcima i Puli

Pozivamo Vas da se pridružite stručnim skupovima u organizaciji HUEC-a koji će se održati:

21. travnja 2012. u VINKOVCIMA

Hotel Slavonija, kongresna dvorana
16. Sajam zdravlja
Duga ulica 1
32100 VINKOVCI

 

11. svibnja 2012. u PULI

HGK - županijska komora
Carrarina 5
52000 PULA

 

s početkom u 9:00 sati.

Sudjelovanje za članove HUEC-a je besplatno.

 

Vaš HUEC

 

Priopćenje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

HRVATSKA UDRUGA ENERGETSKIH CERTIFIKATORA

prenosi

PRIOPĆENJE MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA VEZANO NA OBVEZU ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA ZGRADA

Prema odredbi članka 15. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), prije izdavanja uporabne dozvole, drugog akta za uporabu, odnosno prije promjene vlasništva ili iznajmljivanja zgrade ili njezinoga dijela, mora se pribaviti certifikat o energetskim svojstvima zgrade (u daljnjem tekstu: energetski certifikat) koji izdaje ovlaštena osoba, dok prema odredbi stavka 3. istog članka kupac ili unajmljivač zgrade ili njezinog dijela ima pravo uvida u energetski certifikat prije sklapanja ugovora o kupoprodaji ili iznajmljivanju prema posebnom zakonu.

Pročitajte kompletan članak ...

 

Javni poziv za iskaz interesa

REPUBLIKA HRVATSKA


MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

Objavljuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA
ZA OBAVLJANJE POSLOVA ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA ZGRADA U SKLOPU PROVOĐENJA PROGRAMA ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA

Više na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

MINISTARSTVO OBJAVILO JAVNI POZIV ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZRADE PROJEKTNIH ZADATAKA U SKLOPU PROVOĐENJA PROGRAMA ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA

05.04.2012. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je danas javni poziv svim ovlaštenim arhitektima, inženjerima građevinarstva, strojarstva i elektrotehnike te pravnim osobama registriranim za poslove projektiranja

Pročitajte kompletan članak ...

 

Uspješno završen stručni skup u Čakovcu, najava istog u Vinkovcima i Puli

HUEC se zahvaljuje svima na sudjelovanju na stručnom skupu u Čakovcu, kojem je prisustvovalo oko 60 sudionika.

Najavljujemo i pozivamo sve zainteresirane na isti stručni skup u Vinkovcima i Puli.

Pročitajte kompletan članak ...

 

Uspješno završen stručni skup u Ludbregu, najava istog u Čakovcu

HUEC se zahvaljuje svima na sudjelovanju na stručnom skupu u Ludbregu, kojem je prisustvovalo oko 80 sudionika.

Najavljujemo i pozivamo sve zainteresirane na isti stručni skup u Čakovcu

Pročitajte kompletan članak ...

 

Stručni skup u Ludbregu

Poštovani sudionici na seminaru u Ludbregu, 21.03.2012.,

zbog velikog broja prijavljenih, seminar će se održati u

Hotelu "Amalia"

Trg Sv.Trojstva 27, Ludbreg

 

Početak seminara 21.03.2012. u 9:00 sati

Lijepi pozdrav i vidimo se u Ludbregu!

 

Stručni skupovi u Ludbregu, Čakovcu, Vinkovcima i Puli

U sklopu provođenja projekta

EDUKACIJA SUDIONIKA U GRADNJI U PODRUČJU ENERGETSKE CERTIFIKACIJE ZGRADA I PLANIRANJA SUVREMENOG ENERGETSKOG KONCEPTA PRI GRADNJI NOVIH ZGRADA TE PRI ENERGETSKIM OBNOVAMA POSTOJEĆIH ZGRADA

Hrvatska udruga energetskih certifikatora HUEC poziva Vas na stručne seminare koji će se održati 

21. ožujka 2012. u Ludbregu

Velika sala PUO Dragutin Novak,
Trg Sv. Trojstva 19
42230 LUDBREG

 

27. ožujka 2012. u Čakovcu

Tehnološko inovacijski centar Međimurjek,
Bana Josipa Jelačića 22
40000 ČAKOVEC

 

21. travnja 2012. u Vinkovcima

Hotel Slavonija, kongresna dvorana
16. Sajam zdravlja
Duga ulica 1
32100 VINKOVCI

 

11. svibnja 2012. u Puli - u najavi

Pročitajte kompletan članak ...

 

Popust kod kupnje Normi

Poštovani članovi HUEC-a, pri kupnji Normi u Hrvatskom zavodu za norme, uz predočenje iskaznice HUEC-a (ili Potvrde o članstvu), kao član HUEC-a ostvarujete popust od 20%.

http://www.hzn.hr/Katalog/CJENIK_NORMA.pdf

 

Poziv na učlanjenje

Poziv svim ovlaštenim fizičkim i pravnim osobama

Poštovani,

pozivamo Vas na učlanjenje u Hrvatsku udrugu energetskih certifikatora (HUEC).

Pročitajte kompletan članak ...

 

Novi kontakti HUEC-a

Od 8. prosinca 2011. Hrvatska udruga energetskih certifikatora posluje na novoj adresi:

Savska cesta 163, Zagreb

kontakt telefoni:

099 3002785

01 6326138.

 

 

Vaš HUEC

 

Održana godišnja skupština

 

Održana 2. godišnja skupština Hrvatske udruge energetskih certifikatora

U prostorima DAZ-a 08.12.2011. godine s početkom u 14 sati održana je 2. godišnja skupština HUEC-a u prisustvu velikog broja članova i predstavnika sponzora.

Pročitajte kompletan članak ...

 

Godišnja skupština HUEC-a

 

HUEC - POZIV NA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU I OKRUGLI STOL U DAZ-U.

Još jednom se pozivaju svi članovi HUEC-a, sponzori i gosti na redovnu godišnju skupštinu koja će se održati 08. prosinca 2011. u 14:00 sati u DRUŠTVU ARHITEKATA ZAGREBA - DAZ, Trg bana J. Jelačića 3/1, Zagreb.

Nakon održane skupštine održat će se i 2. okrugli stol na temu PROVEDBA ENERGETSKE CERTIFIKACIJE ZGRADA - trenutno stanje i problemi u praksi

PROGRAM

Pročitajte kompletan članak ...

 

Novi pravilnik o energetskom certificiranju

Objavljen je novi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU ZGRADA.

O svemu više na slijedećem linku Narodnih Novina

a pročišćeni text možete preuzeti OVDJE

 

 

Poziv na redovnu godišnju skupštinu HUEC-a - 8.12.2011. u 14:00h

 

Pozivaju se svi članovi HUEC-a na redovnu godišnju skupštinu koja će se održati 08. prosinca 2011. u 14:00 sati u DRUŠTVU ARHITEKATA ZAGREBA - DAZ, Trg bana J. Jelačića 3/1, Zagreb

 

Nakon održane skupštine održat će se i 2. okrugli stol na temu PROVEDBA ENERGETSKE CERTIFIKACIJE ZGRADA - trenutno stanje i problemi u praksi

 

Pozivamo članove HUEC-a da se odazovu u što većem broju.

 

Vaš HUEC

 

Povučena Obavijest Upravnog odjela za prostorno uređenje Splitsko-Dalmatinske županije

Nakon dojave o Obavijesti objavljenoj 30.05.2011. na području Splitsko-Dalmatinske županije kojom se navodi kako je potrebno provesti energetske preglede i ishodovati energetske certifikate...

Pročitajte kompletan članak ...

 

Natječaj za korištenje sredstava FZOEU

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je NATJEČAJ za korištenje sredstava FZOEU radi financiranja energetskih pregleda sa ciljem javnog izlaganja energetskih certifikata o energetskim svojstvima zgrada u vlasniŠtvu gradova i Županija (NN 118/11, 19.10.2011).

 

Održan okrugli stol

Održan okrugli stol i diskusija na temu:

PROVEDBA ENERGETSKE CERTIFIKACIJE ZGRADA - TRENUTNO STANJE I UOČENI PROBLEMI U PRAKSI

Slide-ove sa okruglog stola možete skinuti OVDJE.

Pročitajte kompletan članak ...

 

Ugovori o sufinanciranju projekata

HRVATSKA UDRUGA ENERGETSKIH CERTIFIKATORA HUEC I FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST FZOEU potpisali su ugovore o sufinanciranju projekata od strane FZOEU

Pročitajte kompletan članak ...

 

Anonimna prijava

Tragom anonimne prijave zaprimljene u HUEC-u, (dokument 1) Udruga je reagirala zamolbom za provjerom regularnosti certifikata izdanih od strane spomenute tvrtke. (dokument 2)

U nastavku objavljujemo očitovanje tvrtke iz anonimne prijave. (očitovanje)

 

Okrugli stol - provedba energetske certifikacije zgrada - trenutno stanje i uočeni problemi u praksi 26.09.2011.

Poziv članovima HUEC-a na okrugli stol...

Pročitajte kompletan članak ...

 

Natječaj FZOEU -a

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uputio je 1. rujna 2011. pozivno pismo gradovima i županijama za slanje prijava na natječaj za javno prikupljanje ponuda za neposredno sudjelovanje FZOEU u financiranju energetskih pregleda zgrada s ciljem javnog izlaganja energetskog certifikata.

 

Više na http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/Pozivno%20pismo_energetika.pdf

 

PRILOG U ČASOPISU „KORAK u prostor“

Stručni skup - KorakNajnoviji broj časopisa KORAK u prostor od lipnja 2011. kraćim prilogom se osvrnuo na stručni skup koji je u organizaciji HUEC-a održan u svibnju ove godine. Članak donosi osvrt na certifikat, zakonske obveze i potencijale koje pruža energetska obnova, a detaljnije pročitajte u prilogu.
 

Održan dvodnevni stručni skup

HRVATSKA UDRUGA ENERGETSKIH CERTIFIKATORA, HEP ESCO I ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR u suradnji organizirali su 10. i 11. svibnja 2011. u Zagrebu, Hotel Antunović dvodnevni stručni skup

PROVEDBA ENERGETSKE CERTIFIKACIJE ZGRADA U RH I REGIJI, ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA I SUVREMENI ENERGETSKI KONCEPTI U ARHITEKTURI
TE MJERENJE I VERIFIKACIJA UŠTEDA U PROJEKTIMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Zahvaljujemo se svima koji su svojim sudjelovanjem pridonijeli kvaliteti ovog stručnog skupa koji je ocijenjen izuzetno uspješnim.
Više od 120 sudionika sudjelovalo je u radu ovog stručnog skupa.
OVDJE (dan 1.) te OVDJE (dan 2.) možete preuzeti sve prezentacije sa stručnog skupa.

Osvrt na ovaj stručni skup možete pročitati OVDJE.

Vaš HUEC

 

Zagrebački energetski tjedan od 04. do 09.04.2011.

Poštovani članovi/ice HUEC-a, svi oni koji će to tek postati, kao i svi oni zainteresirani za područje energetske učinkovitosti i zelene gradnje;

HRVATSKA UDRUGA ENERGETSKIH CERTIFIKATORA – HUEC

I

SAVJET ZA ZELENU GRADNJU U HRVATSKOJ

U sklopu ZAGREBAČKOG ENERGETSKOG TJEDNA organiziraju STRUČNU TRIBINU NA TEMU

ENERGETSKI CERTIFIKAT – ISKAZNICA ZGRADE

I KAKO GRADITI ZELENO

koja će se održati

U UTORAK, 5. TRAVNJA 2011. u 10:00 sati

U ZAGREBU, TRIBINA GRADA ZAGREBA, KAPTOL 27

DNEVNI RED

10:00 – 10:30  Provedba energetske certifikacije zgrada u RH – Željka Hrs Borković, dipl.ing.arh., Hrvatska udruga energetskih certifikatora

10:30 – 11:00  Energetska obnova zgrada i suvremeni energetski koncepti – Toni Borković, dipl.ing.arh., Margareta Zidar, dipl.ing.arh., Energetski institut Hrvoje Požar

11:00 – 11:15 Pauza

11:15 – 11:45 Zbog čega je budućnost graditeljstva zelena i kako se uključiti – mr.sc. Hrvoje Kvasnička, dipl.ing.građ., Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj

11:45 – 12:15 Ima li zaista smisla (g)raditi zeleno – Vedrana Likan, Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj

12:15 – 13.00 Diskusija

Ulaz besplatan

 

Regionalni znanstveno - stručni skup HUEC-a pod nazivom – „PROVEDBA ENERGETSKE CERTIFIKACIJE ZGRADA"

Poštovani članovi/ice HUEC-a, svi oni koji će to tek postati, kao i svi oni zainteresirani za područje energetske učinkovitosti u zgradama;

HRVATSKA UDRUGA ENERGETSKIH CERTIFIKATORA – HUEC

Vas poziva na

REGIONALNI ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP HUEC-A POD NAZIVOM – „PROVEDBA ENERGETSKE CERTIFIKACIJE ZGRADA, PRIMJENA ENERGETSKI UČINKOVITIH MATERIJALA I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U ENERGETSKOJ OBNOVI ZGRADA“

koji će se održati

U UTORAK, 10. SVIBNJA I SRIJEDU 11. SVIBNJA 2011.
U PROSTORIMA HOTELA ANTUNOVIĆ,  Zagrebačka avenija 100a, 10000 Zagreb.

P R O G R A MPROGRAM JE U IZRADI.VESELIMO SE VAŠEM DOLASKU I DRUŽENJU S VAMA

VAŠ HUEC
Željka Hrs Borković
Predsjednica HUEC-a

 

Lider - Energetsko certificiranje, ulaznica za budućnost ispunjenu efikasnošću i uštedama

Zbog velike potrošnje energije u zgradama koja u ukupnoj energetskoj bilanci konstantno raste i istodobno najvećeg potencijala energetske i ekološke uštede energetska učinkovitost prioritet je arhitekture i energetike. Energetska certifikacija zato je postala obveza.

Cijeli članak možete pročitati klikom na sliku.

Autor: Stanko Durn

Izvor: Lider

 

ENERGETSKI PREGLEDI GRAĐEVINA

Početkom 2011. godine Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je objavilo Pravilnik za energetske preglede građevina i Pravilnik o ovlaštenjima za energetske preglede građevina.

Pravilnike i njihove priloge možete pogledati na slijedećim linkovima:

 

Radno vrijeme HUEC-a

Poštovani,

želimo Vas obavijestiti da od 17.01.2011. HUEC zapošljava jednu osobu na pola radnog vremena, na radnom mjestu administratorice. Naša i Vaša nova kolegica je gđa. Adriana Meglaj, ing. arh. E-mail za kontaktiranje gđe. Meglaj je Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Također Vas želimo obavijestiti da će sukladno tome biti definirano i radno vrijeme HUEC-a te Vas ovim putem molimo da se sa svojim upitima i eventualnim posjetama uredu HUEC-a pridržavate definiranog radnog vremena Udruge.

Radno vrijeme HUEC-a je:

Ponedjeljak: 09.00 - 15.00 (rad sa strankama 09.00 - 13.00)

Srijeda: 09.00 - 15.00 (rad sa strankama 09.00 - 13.00)

Petak: 09.00 - 15.00 (rad sa strankama 09.00 - 13.00)

Za sve kontakte molimo Vas da i dalje koristite postojeće brojeve telefona i telefaksa, a sa svim upitima elektroničkom poštom možete se obratiti na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

 

Vaš HUEC

 

PRIOPĆENJE O IZDAVANJU ENERGETSKIH CERTIFIKATA

 

Poštovani kolege/ice, ovlašteni energetski certifikatori, kao i svi oni koji će to tek postati;

Energetska certifikacija zgrada započela je u RH, te se pojavljuju i prvi problemi u praksi. HUEC sluša i prikuplja sve Vaše prijedloge za poboljšanje kvalitete rada, koje će i službeno uputiti u nadležno Ministarstvo.

 

Pročitajte kompletan članak ...

 

ODRŽANA SKUPŠTINA I STRUČNI SKUP HUEC-A U DAZ-U

"3. studenog 2010. u Društvu arhitekata Zagreb, Hrvatska udruga energetskih certifikatora održala je Skupštinu i Stručni skup pod nazivom „PROVEDBA ENERGETSKE CERTIFIKACIJE ZGRADA I MODELI FINANCIRANJA PROJEKATA POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI“.

Uz velik interes stručnjaka prezentirana su prva iskustva u energetskoj certifikaciji zgrada i modeli financiranja projekata energetske učinkovitosti.

Sve prezentacije koje su prikazane na Skupštini i na Stručnom skupu dostupne su na slijedećim linkovima:
HUEC-PREZENTACIJA-SKUPSTINA I SS-2010
DUBOS-Prva iskustva u izradi energetskih cerifikata
DOVIC-Encert_izobrazba
MINGORP-CACIC-ZUKE
ZIDAR-Ener Supply
GABRIC-Modeli financiranja EE
UNDP-ZANKI-EEprojekt
FZOEU-DUBRAVEC
EBRD-MALJKOVIC-CROPSSF
PBZ-EE financiranje
ZABA-ZELENI KREDITI


Fotogaleriju sa Skupštine i Stručnog skupa možete pogledati klikom na link:

Skupština i Stručni skup „PROVEDBA ENERGETSKE CERTIFIKACIJE ZGRADA I MODELI FINANCIRANJA PROJEKATA POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI“

 

Bez certifikata nema prodaje i najma zgrada

U poslovnom dnevniku objavljen novi članak o obvezi energetskog certificiranja zgrada. U članku je naglašena vrlo slaba informiranost građanstva i institucija o potrebi energetskog certificiranja zgrada te je zbog toga u prvih pola godine izdano samo 6 energetskih certifikata. Kompletan članak možete pogledati na linku BEZ CERTIFIKATA NEMA PRODAJE I NAJMA ZGRADA.

 

 

NATJEČAJ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovit raspisao je danas natječaje za korištenje sredstava Fonda za programe i projekte zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije te za programe i projekte koje provode nevladine udruge. Natječaji su objavljeni u Narodnim novinama, dnevnim listovima i web stranici Fonda.

Pročitajte kompletan članak ...

 

OBJAVLJENA NOVA EPBD DIREKTIVA – JOŠ VIŠE POSLA ZA ENERGETSKE CERTIFIKATORE ZGRADA

Zbog prepoznatog velikog, neiskorištenog potencijala energetskih ušteda u zgradama, nedavno je objavljen i prijedlog nove, dorađene Direktive o energetskim svojstvima zgrada. Prijedlog novelacija EPBD objavljen je 31.3.2009., dorađen u studenom 2009., a 18. svibnja 2010. godine Europski Parlament prihvatio je novelaciju Direktive 2002/91/EC. Direktiva je U Službenom glasniku EU objavljena 18. lipnja 2010. godine pod nazivom DIRECTIVE 2010/31/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 May 2010 on the energy performance of buildings (recast).

Pročitajte kompletan članak ...

 

02.06.2010. - KAPITAL NETWORK

U srijedu (02.06.2010.) je na Kapital Network televiziji, u emisiji "Novi pravac" emitiran razgovor s g. Robertom Stojkovićem, dopredsjednikom HUEC-a i Jozom Bevandom, tajnikom HUEC-a. U razgovoru je predstavljen HUEC kao Udruga koja je osnovana s ciljem promicanja energetske učinkovitosti i primjene obnovljivih izvora energije putem provođenja energetskih pregleda i energetskog certificiranja u zgradarstvu i šire, ali i s ciljem povezivanja članova s budućim investitorima i izvođačima radova na energetskim obnovama zgrada. Kompletna emisija dostupna je putem interneta, a možete ju pogledati na linku: Kapital Network TV - Novi pravac

 

02.06.2010. - VEČERNJI LIST

U srijedu (02.06.2010.) u Večernjem listu objavljen je novinski članak s intervjoum gđe. Željke Hrs Borković, predsjednice HUEC-a. U članku su objašnjene potrebe energetskog certificiranja zgrada, isplativosti ulaganja u energetske obnove zgrada te je spomenuto i osnivanje HUEC-a s ciljem promicanja povećanja energetske učinkovitosti i energetske obnove zgrada. Kompletan novinski članak moguće je pogledati na linku: 02.06.2010. Večernji list - članak o HUEC-u.

 

IZDANA SU PRVA OVLAŠTENJA OD STRANE MINISTARSTVA

Poštovani,

dana 31.05.2010. pristigla su prva Rješenja o dodjeli ovlaštenja za provođenje djelatnosti energetskih pregleda i energetske certifikacije zgrada.

Među prvima su ovlaštenja dobili i HUEC-ovi članovi: Željko Duboš, Zvonimir Kuharić, Robert Tomulić, Milivoj Grozdanić i Tajana Jukić Neznanović.

Čestitamo svima na primljenim Rješenjima !

Vaš HUEC

 

Sunce osiguranje - dodatne pogodnosti za članove HUEC-a

Štovani,

U nadi da što bolje surađujemo izmijenili smo neke pogodnosti za članove udruge.

Naime od danas svaki član HUEC-a ostvaruje :

 • 20% popusta prilikom sklapanja polica za kasko,imovinu,nezgodu i putno osiguranje
 • 10% popusta prilikom sklapanja DZO (dobrovoljno zdravstveno osiguranje)

Od danas vrijede novi naćini plaćanja, odnosno gotovina ili na 3 jednake rate.

Usporednu tablicu osiguravajućih kuća pogledajte na linku Osiguravajuće kuće - usporedna tablica

Sunce osiguranje d.d

 

Odluka o najvišim cijenama koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada

Dana 24.05.2010. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva objavilo je Odluku o najvišim cijenama koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada.

Spomenutu odluku možete pogledati na linku:

Odluka o najvišim cijenama koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada

Vaš HUEC

 

ODRŽANO PREDSTAVLJANJE HRVATSKE UDRUGE ENERGETSKIH CERTIFIKATORA

Poštovani,

U četvrtak, 20. svibnja 2010. godine u prostorijama Društva arhitekata Zagreba održano je prvo službeno predstavljanje HUEC-a.

Pred više od 130 posjetitelja održano je stručno predavanje na temu energetske certifikacije zgrada, nakon čega je prezentiran dosadašnji rad udruge uz kratko predstavljanja sponzora HUEC-a.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici Grada Zagreba, nadležnih Ministarstava, Fonda za zaštitu okoliča i energetsku učinkovitost, komora, društava, banaka, osiguravajućih kuća te brojni stručnjaci od kojih mnogi budući energetski certifikatori zgrada.


Veliki odaziv potvrdio je potrebu osnivanja ovakve stručne udruge s ciljem promicanja, razvoja i unaprjeđenja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u RH putem razvoja, edukacije i promocije provođenja energetskih pregleda i energetskog certificiranja i zgradarstvu i šire.

Integralni pristup razmatranju energetskog koncepta zgrada danas je najveći izazov, izazov koji treba znanje i multidisciplinarnu suradnju koju HUEC želi poticati kroz svoj rad.

Ovim putem se svima zahvaljujemo na velikom odazivu i iskazanoj podršci.

Prezentacije koje su prikazane na predstavljanju HUEC-a dostupne su na slijedećim linkovima:

 1. Predstavljanje HUEC-a
 2. Predstavljanje sponzora - ITV Murexin
 3. Predstavljanje sponzora - DOMUSplus
 4. Predstavljanje sponzora - Knauf Insulation
 

Poziv na predstavljanje HUEC-a

Poštovani članovi/ice HUEC-a, svi oni koji će to tek postati, kao i svi oni zainteresirani za područje energetske učinkovitosti u zgradama!

Pozivamo Vas na prvo službeno predstavljanje Hrvatske udruge energetskih certifikatora koje će se održati u četvrtak, 20. svibnja 2010. s početkom u 18.00 sati u prostorima Društva arhitekata Zagreba, Trg bana Josipa Jelačića 3/1.

Dnevni red:

 1. Uvodno stručno predavanje na temu energetske certifikacije zgrada (20 minuta)
 2. Predstavljanje Hrvatske udruge energetskih certifikatora (20 minuta)
 3. Kratke prezentacije sponzora HUEC-a (3x10 minuta)
 4. Diskusija i druženje

Veselimo se druženju s Vama

Vaš HUEC

 

Stranica 3 od 4

PRONAĐITE

CERTIFIKATORA

 

POSTANITE ČLAN HUEC-a

-ZAŠTO?

-KAKO?

MEDIJSKI PARTNERI


GradimoZadar


WEBGRADNJA

VIDEO OBJAVE

PROMICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE PUTEM INFORMATIVNO-OBRAZOVNOG TV PROGRAMA O ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU ZGRADA


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata

PREUZMITE BROŠURU


OBJAVE U MEDIJIMA


HUEC U MEDIJIMA


ČLANOVI HUEC-A U MEDIJIMA

PRIJAVA

SPONZORI

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner