PRODULJENJE OVLAŠTENJA

Poštovani članovi HUEC-a, ovlašteni energetski certifikatori;

Prva ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada izdana su tokom 2010. godine, te im sada polako dolazi rok za produljenjem.

Potaknuti Vašim brojnim pitanjima, HUEC je za Vas provjerio proceduru za produljenje ovlaštenja. Produljenje ovlaštenja izdaje se u skladu s Pravilnikom i člankom 23.

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (Narodne novine, br. 81/12)

Članak 23.

(1) Ovlaštenje za provođenje energetskih pregleda građevina i energetsko certificiranje zgrada može se ponovno izdati na zahtjev ovlaštene osobe.

(2) Ovlaštena osoba dužna je zahtjev za ponovnim izdavanjem ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka podnijeti Ministarstvu u roku tri mjeseca prije isteka važenja ovlaštenja.

(3) Na postupak i uvjete ponovnog izdavanja ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o izdavanju ovlaštenja.

(4) Za ponovno izdavanje ovlaštenja osim uvjeta iz članka 7. stavka 1. točke 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika, ovlaštena fizička osoba dužna je dokazati ispunjenje uvjeta iz članka 11. ovoga Pravilnika, a ovlaštena pravna osoba dokazati ispunjenje uvjeta iz članka 9. i članka 11. ovoga Pravilnika.

(5) Zahtjevu za ponovno izdavanje ovlaštenja prilaže se:

– dokumentacija za izdavanje ovlaštenja iz članka 15. odnosno članka 16. ovoga Pravilnika,

– preslike uvjerenja o pohađanju Programa usavršavanja osoba koje su prema ovome Pravilniku dužne pohađati propisani Program usavršavanja.

Dakle, prema uputama na web stranicama Ministarstva

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=13386

procedura ovlaštenja je gotovo identična kao kad tražite ovlašenje prvi puta, samo u dostupnim formularima označite rubriku Produženje važenja rješenja o ovlaštenju.

Uz prijavne obrasce i standardne dokumente, potrebno je dostaviti i preslike uvjerenja o pohađanju Programa usavršavanja i to 2 uvjerenja, za 2011 i 2012. godinu.

Policu osiguranja također je potrebno obnoviti.

Ukoliko imate kakvih dodatnih pitanja, slobodno se obratite u HUEC.

 

PRONAĐITE

CERTIFIKATORA

 

POSTANITE ČLAN HUEC-a

-ZAŠTO?

-KAKO?

MEDIJSKI PARTNERI


GradimoZadar


WEBGRADNJA

VIDEO OBJAVE

PROMICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE PUTEM INFORMATIVNO-OBRAZOVNOG TV PROGRAMA O ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU ZGRADA


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata

PREUZMITE BROŠURU


OBJAVE U MEDIJIMA


HUEC U MEDIJIMA


ČLANOVI HUEC-A U MEDIJIMA

PRIJAVA

SPONZORI

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner