Ugovori o sufinanciranju projekata

HRVATSKA UDRUGA ENERGETSKIH CERTIFIKATORA HUEC I FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST FZOEU potpisali su ugovore o sufinanciranju projekata od strane FZOEU

 

Promicanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije putem informativno-obrazovnog TV programa o energetskom certificiranju zgrada

i

Edukacija sudionika u gradnji u području energetske certifikacije zgrada i planiranja suvremenog energetskog koncepta pri gradnji novih zgrada te pri energetskim obnovama postojećih zgrada

Nadamo se da će provedba ovih projekata doprinijeti široj informiranosti i educiranosti poslovne i stručne javnosti, odnosno svih sudionika u građenju, o zakonskoj obvezi energetskog certificiranja zgrada.

Promocijom ove nove djelatnosti - energetskog certificiranja zgrada, HUEC želi doprinijeti povećanju aktivnosti u području energetske učinkovitosti zgrada, kao povećanju integracije obnovljivih izvora i alternativnih energetskih sustava u zgrade.

Vaš HUEC

 

PRONAĐITE

CERTIFIKATORA

 

POSTANITE ČLAN HUEC-a

-ZAŠTO?

-KAKO?

MEDIJSKI PARTNERI


GradimoZadar


WEBGRADNJA

VIDEO OBJAVE

PROMICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE PUTEM INFORMATIVNO-OBRAZOVNOG TV PROGRAMA O ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU ZGRADA


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata

PREUZMITE BROŠURU


OBJAVE U MEDIJIMA


HUEC U MEDIJIMA


ČLANOVI HUEC-A U MEDIJIMA

PRIJAVA

SPONZORI

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner